Przejdź do treści

Historia

Klubu Dawnych Motocykli Magnet - Historia


 

Początek działalności Klubu Dawnych Motocykli Magnet sięga lat 1994/95, kiedy to ekipy motocyklistów z Mińska i okolic zaczęły scalać się w jedną grupę. Potrzeba powstania takiego organizmu wynikała z różnych przyczyn. Od chęci zaistnienia jako zbiorowości ludzi dzielących tę samą pasję po szersze propagowanie osiągnięć dawnej motoryzacji jednośladowej, w szczególności polskiej myśli inżynieryjnej oraz ratowaniu od zniszczenia zabytków tejże dziedziny. Wówczas też narodził się pomysł organizacji zlotu w Mińsku Mazowieckim. Niestety brak było jeszcze spójnej grupy a przede wszystkim doświadczenia w takich przedsięwzięciach. Nikt też nie bardzo wtedy wiedział jak to ugryźć. Skoro jednak były szczere chęci, masa pomysłów i ludzie, stało się kwestią czasu, że coś w tej motoryzacyjnej materii "wypalić" musi.

Przewód nad silnym już gronem motocyklistów objął Maciej Cichocki. Skupiając ludzi rozpoczął formalizację tej grupy wdrażając jej pomysły w życie. Stał się niepisanym liderem, prekursorem wielu przedsięwzięć, które do dziś realizuje klub i wreszcie wieloletnim prezesem stowarzyszenia. Ale po kolei. Gdy wyrosła idea organizacji zlotu starych motocykli w naszym mieście, zaczął szukać ludzi w środowisku weterańskim, którzy mogliby i chcieliby pomóc. Zbawienną okazała się bliskość stolicy, w której ruch hobbystów działał prężnie. Rozpoczął rozmowy z motocyklistami i kolekcjonerami skupionymi przy Muzeum Techniki i Muzeum Motoryzacji, którego filia znajdowała się w dawnej fabryce Norblina przu ul. Żelaznej. Tam nawiązał znajomość min. z Andrzejem Godlewskim i Miłoszem Sobolewskim. Postaciami wybitnymi i cenionymi w ogólnopolskim świecie miłośników zabytkowych motocykli, do tego posiadającymi wieloletnie, bogate doświadczenie w organizacji rajdów. Oni chętnie zgodzili się pomóc, wciągając znajomych hobbystów. Nastąpiło scalanie części środowiska weterańskiego z Warszawy mińskimi motocyklistami. Ta współpraca przy współdziałaniu z Miejskim Domem Kultury zaowocowała zorganizowaniem w 1996 roku I Mazowieckiego Zlotu Weteranów Szos Magnet. Impreza spotkała się z doskonałym przyjęciem zarówno uczestników jak i mieszkańców miasta. Towarzysząc obchodom 575. rocznicy nadania praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu zyskała uznanie władz lokalnych. Magnet corocznie odbywa się na przełomie maja/czerwca w niemal niezmienionej formie. Po drugiej edycji zmieniono nazewnictwo na „Rajd” i ostatnimi laty dodano kilka ciekawostek w postaci plenerowych wystaw historycznych z oprawą grup rekonstrukcyjnych. Na nich można zobaczyć unikalne na skalę europejską egzemplarze machin i pojazdów dziś spotykanych tylko w nielicznych muzeach.

Wynikiem prac nad pierwszym zlotem, integracji pasjonatów: mińskich i warszawskich oraz chęci dalszego współtworzenia było zawiązanie Klubu Dawnych Motocykli. Wtedy właśnie ta swoista zbiorowość otrzymała status pełnoprawnego stowarzyszenia, jako nazwę przyjmując określenie wspólnie dokonanego przedsięwzięcia – Magnet. Warto dodać, że było to inspirowane przez kolegę Miłosza, który zaproponował, by wzorem olsztyńskiego Rotoru impreza nosiła tę samą nazwę co klub. Przez lata wysiłek klubu skupiał się głównie nad organizacją kolejnych mazowieckich rajdów. Dwukrotnie zorganizowano u schyłku lat 90-tych wystawy w dawnej fabryce Norblina w Warszawie, ale te epizody nie wpisały się na stałe w życie Magnetu. Jak w każdej ludzkiej zbiorowości klub miał swoje lepsze i gorsze chwile. Pewien ogólny marazm i konflikty charakterów doprowadziły do krótkiego kryzysu, który wśród ludzi połączonych wspólną pasją nigdy nie powinien mieć miejsca. Szczęśliwie rozłam nie nastąpił, przybyli nowi członkowie, a cała opresja w konsekwencji zadziałała w imię zasady „ co nie zabije, to wzmocni”. Obecny skład mocno już ugruntowany działa sprawnie. Od 2011 roku K.D.M. otwierając się na miłośników ogólnie pojętej dawnej motoryzacji organizuje we współpracy z Muzeum Ziemi Mińskiej Zlot Pojazdów Zabytkowych „ Warkot”, odbywający się zawsze w pierwszy weekend września. W 2017 roku Magnet zorganizował po raz pierwszy motocyklową rundę Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych pod nazwą "Miński Rajd Motocyklowy", który z pewnością również stanie się imprezą cykliczną.

Obecnie oprócz pracy nad „ Magnetem ” i „ Warkotem” stowarzyszenie stale współdziała lokalnie z Miejskim Domem Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Klub zrzeszony został ponownie w Polskim Związku Motorowym i jak w pierwszych latach istnienia współtworzy Mistrzostwa Polski Motocykli Zabytkowych. W ramach organizowanych imprez wspomaga ogólnopolską zbiórkę krwi "Motoserce". W życiu poza statutowym odbywają się częste spotkania, wspólne wyjazdy na ogólnopolskie imprezy i wyprawy turystyczno – krajoznawcze. Klub oferuje pomoc i porady przy naprawie i restauracji zabytkowych maszyn, poszerzanie wiedzy o dawnej myśli technicznej, a wszystko w duchu koleżeńskim, bez względu na wiek, status czy poglądy. K.D.M. Magnet zaprasza wszystkich ludzi zafascynowanych historią i motoryzacją. .

Daniel Gągol